اگر جزء یکی از دسته های گفته شده هستید به هیچ وجه نباید از این شیوه درمان استفاده کنید:

  • دچار عفونت در ناحیه تناسلی خود هستید
  • باردارید و یا به نوزادتان شیر می دهید.
  • سیستم ایمنی بدنتان به اندازه کافی قوی نبوده و ضعیف هستید.