هزینه عمل لابیاپلاستی با توجه به ساختار بدن هر فرد مشخص می شود و ممکن است فرد با فرد متفاوت باشد. از این رو بهترین راهکار برای براورد دقیق قیمت و تعرفه لابیاپلاستی مراجعه حضوری و ویزیت و دریافت هزینه دقیق لبیاپلاستی می باشد.