به طور معمول ماندگاری این روش می تواند بین 6 ماه الی سال باشد. که البته به شرایط جسمانی شخص نیز بستگی دارد. چرا که بدن برخی از افراد چربی را سریع تر جذب کرده و باعث می شود که ماندگاری این روش کمتر باشد. اما با توجه به این که خطر و عوارض این روش بسیار کمتر از سایر روش های درمانی است، هیچ محدودیتی جهت تکرار آن وجود ندارد.