• مصرف منظم و به موقع داروهای تجویز شده توسط پزشک متخصص
  • عدم انجام فعالیت ای سنگین به مدت 1 ماه
  • عدم برقراری رابطه جنسی تا زمانی که پزشکتان تعیین کرده است
  • عدم استفاده از غذاهای چرب و پر نمک به مدت 1 ماه
  • دوش آب گرم نگرفتن به مدت 1 هفته
  • دستکاری نکردن ناحیه ای که تزریق به آن انجام شده است
  • استفاده از استامینوفن در صورت وجود درد
  • استفاده از کمپرس یخ در صورت وجود درد و التهاب
  • استفاده از گن به منظور جذب کامل چربی تزریق شده.