لابیاپلاستی یا همان لبیاپلاستی از انواع جراحی های زیبایی واژن است که به کوچک کردن لبیاهای مینور و متقارن سازی آن ها می پردازد و با سفید کردن واژن موجب زیبایی واژن می شود.