جراحی افتادگی پلک اغلب برای افراد بعد از 30 سال انجام می شود و حد بالای آن تا 70 سالگی است. اگر افتادگی پلک مانع دید باشد، می توان آن را در هر سنی انجام داد.