برخی از مهمترین دلایلی که منجر به شل شدن واژن می شوند، عبارت هستند از:

  • زایمان طبیعی
  • افزایش وزن و چاقی
  • بلند کردن وسایل سنگین
  • آسیب های وارد شده به لگن
  • یائسگی
  • درد کمر
  • عطسه و سرفه های مکرر
  • یبوست مکرر
  • انجام دادن ورزش های سنگین