بله، تزریق ژل و تزریق چربی در لابیای ماژور باعث حجم دهی و پروتز واژن می شود.