اگر میزان گشادی واژن زیاد باشد نیاز به عملهای تنگ کردن واژن پیدا می کنید. اما اگر میزان گشادی واژن کم باشد بله می توان با عمل لابیاپلاستی تا حدودی تنگ کردن واژن را نیز انجام داد.