پس از جراحی افتادگی پلک، اختلال بینایی وجود ندارد.