اگرچه هاشور زدن یا استفاده از مداد ابرو روش‌هایی موقت محسوب می‌شوند اما کاشت ابرو حرفه ای می‌تواند موهای ریخته شده ابروهای شما را برای همیشه جایگزین کند. البته اگر...