6 ماه بعد از کاشت مو چه نتیجه‌ای از این عمل زیبایی دیده می‌شود؟ آیا 6 ماه زمان مناسبی برای دیدن نتیجه نهایی کاشت مو هست یا باید بیشتر یا...