داشتن موهای زیبا و پرپشت آرزوی هر فردی است. مخصوصاً کسانی که عزمشان را جزم می‌کنند که یک‌بار برای همیشه داستان طاسی سر خودشان را تمام کنند و به سراغ...