چرا  باید کوتاهی مو برای کاشت مو را انجام دهیم؟ آیا بدون کوتاه کردن موهای سر هم می‌توان این عمل زیبایی را انجام داد یا خیر؟ چه کسانی برای کاشت...