آیا تمام کسانی که بلفاروپلاستی انجام می‌دهند نیاز به عمل ترمیم جراحی پلک دارند؟ چه کسانی ممکن است نتیجه مطلوب را از این عمل زیبایی نگیرند؟ برای نتیجه مطلوب بلفاروپلاستی...