مراقبت‌های بعد از کاشت ابرو را جدی بگیرید تا پس از کاشت نیز ابروهایتان سالم و پرپشت باشد؛ زیرا بدون وجود ابروهای  زیبا، حتی اگر مالک زیباترین چشم‌ها و نگاه...