چه کسانی از نتیجه نهایی کاشت موی خودشان راضی هستند؟ آیا سبک زندگی افراد در این نتیجه تأثیرگذار است؟ چه نکاتی را برای اینکه بهترین نتیجه را کاشت مو بگیریم...