فولیکول مو چیست؟ آیا فولیکول‌ها در تمام انسان‌ها عملکرد یکسانی دارند یا خیر؟ تحت چه شرایطی ریزش موها شروع می‌شود و فولیکول‌های مو چه نقشی در این ریزش دارند؟ چه...