علت افتادگی پلک یکی از مشکلات شایع برای بسیاری از مردم در سراسر جهان است که می تواند به بروز اختلال در بینایی هم منجر شود. البته ایجاد مشکل برای...