کاهش وزن پس از لیپوماتیک چند کیلو است؟ آیا کسانی که اضافه‌وزن قابل توجهی دارند با انجام این عمل زیبایی می‌توانند به تناسب اندام برسند یا پیکرتراشی فقط برای کسانی...