ابروهای نازک و باریک در گذشته مد بودند و اغلب افراد مشکلی با کم‌پشت و نازک بودن ابروهایشان نداشتند؛ اما این روزها ابروهای پرپشت و زیبا مد شده است. گذشته...