برای کاشت مو کدام بخش از بدن توانایی اهدای مو را دارد؟ آیا فقط برداشتن مو از بانک مو امکان‌پذیر است یا می‌توان برای کاشت مو از نواحی دیگر بدن...