آیا کاشت مو برای بیماران قلبی ممکن است؟ این افراد تحت چه شرایطی می‌توانند این عمل زیبایی را انجام دهند؟ آیا تمام بیماران قلبی امکان کاشت مو را دارند یا...