آقایان خوش‌تیپ زیادی سراغ کاشت ریش و سبیل می‌روند؛ اما خیلی‌ها هم از عوارض کاشت ریش و سبیل اطلاع ندارند! شاید بعضی کلینیک‌های کاشت مو واقعیت‌ها را نگویند، اما ما...