آیا جهت دادن به موهای کاشت شده امکان‌پذیر است؟ چند وقت پس از کاشت مو می‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم و به حالت‌های دلخواهمان در بیاوریم؟ روش درست اصلاح موها...