زیبایی نقش مهمی در زندگی افراد مختلف دارد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای زیبایی موهای پرپشت و خوش حالت به شمار می‌رود؛ اما همه افراد موهای پرپشت ندارند. بعضی از افراد...