پلک های افراد در اثر عواملی از جمله بالا رفتن سن، دچار چین و چروک و نیز افتادگی می شود. این عارضه موجب تاثیر روی ظاهر فرد شده و آن...