مناسب‌ترین روش برای کاشت ریش و سبیل کدام است؟ این سوالی است که اغلب آقایانی که ریش کوسه‌ای دارند یا موهای ریش و سبیل آن‌ها به دلایل مختلف کم شده...