به نظر شما بهترین روش برای کاشت ریش و سبیل کدام است؟ اصلا روش بهینه‌ای برای این عمل زیبایی وجود دارد یا خیر؟ (بیشتر…)