آیا اصلاح طراحی خط رویش مو امکان‌پذیر است؟ چطور می‌توان این خط رویش را جلوتر آورد تا پیشانی کوتاه‌تر به نظر برسد؟ اصلاح خط رویش مو چه تاثیری روی ظاهر...