مدت ماندگاری کاشت ابرو طبیعی کوتاه است یا طولانی؟ عواملی که روی ماندگاری ابروهای کاشت شده موثر هستند را می‌شناسید؟ با کمک چه روش‌هایی می‌توان این ماندگاری را افزایش داد؟...