بهترین درمان کچلی یا طاسی ارثی، کاشت مو است. امروزه روش های کاشت مو بسیار مؤثر شده‌اند و کمترین عوارض جانبی را دارند. دستگاههای کاشت مو پیشرفت زیادی کرده‌اند و...