اقدامات لازم قبل از کاشت ابرو چیست؟ تا به حال به ابروهایتان در آینده نگاه کرده‌اید؟ آیا از فرم و حالت آن‌ها راضی هستید؟ تعداد تار موهای ابروهایتان تراکم کافی...