تزریق ژل لب روسی هم مانند سایر عمل‌های زیبایی بسیار پرطرفدار است و افراد زیادی از بین خانم‌ها  با کمک این روش‌ها سعی می‌کنند حالت چهره خودشان را تغییر دهند...